Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, de zondag na Pasen.
In 2023 is dat 16 april.

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Mt 6,7

Nieuws

Afbeelding Goddelijke Barmhartigheid

50 x 90 cm te verkrijgen € 20.00 per stuk exclusief verzendkosten. Zolang deze voorradig zijn.

33 x 60 cm € 15.00 per stuk exclusief verzendkosten.

 

Huisicoon: 30 x 17 cm. Vrije gift exclusief verzendkosten.

Barmhartigheidszondag

Weer een Unicum voor Uden.

Tijdens een Pontificale Eucharistieviering op maandag 2e paasdag 2014 is Mgr. Hurkmans voor gegaan bij de Zusters Birgittinessen in Uden. Tijdens deze viering vond de ontvangst (verering) plaats van een relikwie van Zuster Faustina.
Dit is de eerste Relikwie van de heilige Zuster Faustina in een Nederlandse Parochie.

Barmhartigheidszondag

Zondag 7 april 2024

Wij nodigen u van harte uit om het feest van Gods barmhartige liefde op de 1e zondag van Pasen met ons te vieren. De noveen begint op Goede vrijdag (7 april 2023)

Programma

Plaats & Tijd

Plaats

Parochiekerk: Onze Lieve Vrouwestraat 61, 5423 SJ HANDEL

Tijd

Zondag 7 april 2024, voorlopig programma

11.00 uur   H. Eucharistieviering met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. celebrant Emeritus Bisschop Mgr. A.L.M. Hurkmans
14.00 uur   Gebedsviering en gelegenheid tot het ontvangen van Sacrament van boete en verzoening.
15.00 uur   Bidden van de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.
±16.00 uur   Vespers, zegen, met het Allerheiligste Sacrament en verering van Relikwie van Zuster Faustina,

Op elke Barmhartigheidszondag is het mogelijk een volle aflaat te ontvangen.
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

  1. Binnen tien dagen voor of na de 2e zondag van Pasen het Sacrament van boete en verzoening ontvangen. Te biechten gaan (dit geldt in ieder geval voor de Nederlandse Kerkprovincie: het zal praktisch gezien namelijk niet lukken dat zoveel mensen op een en dezelfde dag kunnen gaan biechten).
  2. De Heilige Mis bijwonen (vanzelfsprekend!).
  3. De dag zelf vieren tere van Gods Barmhartige Liefde.
  4. De geloofsbelijdenis bidden.
  5. Die dag bidden voor de intenties van de Paus.

Als aan deze 5 voorwaarden wordt voldaan: dan worden je de zonden vergeven (schuld door de zonde) en worden de zondestraffen van je weggenomen (de boetedoening vanwege de zonde). Als je (vol overgave aan Gods Wil) zou sterven op Barmhartigheidszondag betekent dit dat je het vagevuur zou mogen overslaan om rechtstreeks naar de Hemel te mogen gaan.

Haar sterfdag is op 5 oktober 1938.

Gedachtenisviering van Zr. Maria Faustina Kowalska

bij gelegenheid van de sterfdag, de geboorte in de Hemel

Tevens kan hier het enige relikwie in Nederland van Zr. Faustina worden vereerd.

Meer informatie?
Mocht u meer informatie over deze feestdag willen, dan kunt u bellen of mailen naar:
Richard de Groot
Telefoonnummer: 0413 - 26 92 14
Email: info@barmhartigheidszondag.nl

 

Plaats & Tijd

Plaats

Onze Lieve Vrouwestraat 61, 5423 SJ HANDEL

Tijd

Zondag 7 april 2024

5 oktober 1938 (Sterfdag),
geboorte van Zst. Faustina in de hemel)