Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, de zondag na Pasen.
In 2023 is dat 16 april.

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Mt 6,7

Nieuws

Afbeelding Goddelijke Barmhartigheid

50 x 90 cm te verkrijgen € 20.00 per stuk exclusief verzendkosten. Zolang deze voorradig zijn.

33 x 60 cm € 15.00 per stuk exclusief verzendkosten.

 

Huisicoon: 30 x 17 cm. Vrije gift exclusief verzendkosten.

Barmhartigheidszondag

Weer een Unicum voor Uden.

Tijdens een Pontificale Eucharistieviering op maandag 2e paasdag 2014 is Mgr. Hurkmans voor gegaan bij de Zusters Birgittinessen in Uden. Tijdens deze viering vond de ontvangst (verering) plaats van een relikwie van Zuster Faustina.
Dit is de eerste Relikwie van de heilige Zuster Faustina in een Nederlandse Parochie.

Barmhartigheidszondag

Zondag 7 april 2024

Wij nodigen u van harte uit om het feest van Gods barmhartige liefde op de 1e zondag na Pasen met ons te vieren. De noveen begint op Goede vrijdag (2 april 2021)

Informatie

 

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
De zondag van de Goddelijke Barmhartigheid is een wereldwijd feest in de Katholieke Kerk en wordt gevierd op de zondag na Pasen. In Nederland wordt het vanaf 1998 jaarlijks plechtig gevierd. Begonnen in Hilversum en inmiddels in diverse andere parochies. Op deze dag staan de deuren van Gods Barmhartigheid wijd open en worden alle gelovigen uitgenodigd om deze genaden in ontvangst te nemen. Door op deze dag zowel de Heilige Communie te ontvangen, als ook te Biecht te gaan, wordt de ziel geheel gezuiverd.

Paus Johannes Paulus II
Paus Johannes Paulus II verklaarde zuster Faustina zalig op 18 april 1993 en heilig op 30 april 2000. Op deze dag stelde hij ook wereldwijd de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in. En nu, op de 1e zondag van Pasen in 2014 wordt, nadat op zijn voorspraak erkende wonderen zijn geschied, Paus Johannes Paulus II zelf heilig verklaard. Wij zullen daar zeker op deze dag veel aandacht aan besteden.

Zr. Faustina Kowalska
Zuster Faustina werd geboren op 25 augustus 1905 en kreeg de doopnaam Helena. Op 1 augustus 1925 werd zij aanvaard bij de zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid en kreeg later de kloosternaam Maria-Faustina (Faustina betekent begunstigde) Zij vervulde verschillende taken zoals keukenhulp, hovenierster en portierster. De liefde tot God en de naastenliefde brachten haar tot een buitengewone graad van offervaardigheid en intimiteit met God. Haar geestelijk leider droeg haar op haar dagboek te schrijven. Na veel lijden overleed ze op 5 oktober 1938 (ze was 33 jaar) aan tuberculose. Haar speciale zending begon op 22 februari 1931 toen aan haar de Barmhartige Verlosser verscheen. Gedurende vele verschijningen gaf Hij beloftes en droeg haar diverse taken op. Deze houden globaal in:

  • Het genadebeeld met onderschrift “Jezus ik vertrouw op U”
  • De wil dat de eerste zondag na Pasen het feest van de Barmhartigheid wordt.
  • Drie uur ‘smiddags, het uur van de barmhartigheid.
  • De rozenkrans, of kroontje, van de Goddelijke Barmhartigheid.
 

Plaats & Tijd

Plaats

Onze Lieve Vrouwestraat 61, 5423 SJ HANDEL

Tijd

Zondag 7 april 2024

5 oktober 1938 (Sterfdag),
geboorte van Zst. Faustina in de hemel)